Avklaring av forkjøpsrett, Vågebyveien 21, andelsnr. 99.

Frist for å melde forkjøp: 25.april 2023 kl. 23:59.