Parsellhage

Du som bor i borettslaget kan leie en parsell i gårdens egen parsellhage.

Hver parsell er 2 stk. doble pallekarmer stablet i høyden. Størrelsen er 240 x 160 cm.

Leie er 300 kr per år.

Ønsker du å leie sender du din søknad til parsellhage.rosenhoff@gmail.com senest den 15. februar. Parsellhageutvalget står for tildeling av plass.

Vedtekter parsellhage

Nummerering av plantekassene

Parsellhageutvalg:
Signe Bjørnerem Gule, Dynekilgata 2, telefon 928 66 276

Helle Levang Moum, Rosenhoffgata 9, telefon 92 69 85 76