Forhåndsvarsel om dato for generalforsamling i Borettslaget

I henhold til gjeldende lov varsles det herved om at ordinær generalforsamling i Borettslaget Rosenhoff kvartal vil bli avholdt tirsdag 25. april 2023, kl. 18:00.

Logg inn på Min Side på http://www.usbl.no for mer informasjon.