Beboermøte om felleslokalene i Vågebyveien 23

1. mars kl 19:00 er det beboermøte i lokalene i Vågebyveien 23. Møtet omhandler oppussingen, og er en mulighet for alle beboere til å påvirke hvordan disse lokalene skal bli.